Jdi na obsah Jdi na menu
 


Philadelphia

30. 1. 2008

 

Zmínil jsem se o tom, že to bylo právě tajemství hyperprostorového cestování, které otevřelo tunel ke kolonizaci dalších světů v blízkém sektoru Vesmíru. Jenomže jsme to i my, kteří v poslední době začali s experimenty časoprostorových bran. To skutečně není sci-fi a jak se dovíme později jedná se o zcela zásadní a vážný problém a my se budeme dotýkat jeho kořenů. Jak ukazují důvěryhodné informační zdroje vše nasvědčuje tomu, že především projekt "PHILADELPHIA" ve čtyřicátých letech tohoto století a následné podvojné projekty "PHOENIX/MONTAUK" měly a zřejmě stále mají co do činění s touto oblastí experimentů. Ukázaly, že vytvoření hyperprostorového pole není záležitost nemožná, leč abychom byli úspěšní nutně musíme mít znalosti o inženýrství generování extrémně vysokých elektromagnetických polí a znalosti práce s vysokými magnetickými a antimagnetickými poli.

Nikola TESLA. Kdo by neznal jméno tohoto génia dvacátého století. Když byly nedávno vyhlášené výsledky ankety nejznámějších vědeckých periodik o největší vědeckou kapacitu dvacátého století, světe možná div se, ale s velkou převahou se na prvním místě umístil právě Nikola Tesla před Albertem Einsteinem dalšími známými osobnostmi vědeckého světa konce Milénia. Pro mne to však až takové překvapení nebylo.


Nikola TESLA 1856 - 1943

Povězme si něco bližšího o tomto skvělém badateli. Narodil se v noci z 9. na 10. července roku 1856 v Chorvatském městečku Smiljan. V roce 1884 emigroval do USA. Vynálezce a výzkumník. Je autorem 112 patentů, které neuvěřitelným způsobem urychlily vědecký rozmach především v oblasti elektromagnetismu. Za jeho nejpřevratnější vědecký počin je považován objev točivého magnetického pole, který se v budoucnosti stal východiskem pro praktické užití střídavého proudu. Svá práva týkající se dynama na výrobu střídavého proudu, transformátorů a motorů následně prodal Georgeu Westinghause. V roce 1891 vynalezl princip indukční svíčky, který se široce uplatnil v rozhlasové technologii. Tesla navštěvoval Technickou Univerzitu v Rakouském městě Graz a poté studoval i na Karlově Univerzitě v Praze. Velmi brzy zakládá svou vlastní laboratoř kde provádí různé na svou dobu naprosto fenomenální experimenty. Existují dokumenty, které poukazují na vynález teleautomatické lodi, která byla dálkově ovládána a když byl zahrnut všeobecným posměchem rozhodl se před zraky stovek užaslých přihlížejících svůj objev fyzicky předvést a to se prosím stalo v roce 1898 !!! Ale to není zdaleka všechno. V roce 1900 učinil další zásadní objev, který byl jak se zdá po jeho smrti široce zneužit a před veřejností šikovně ututlán. Objev tzv. "terrestrické stacionární vlny" !!! Tím dokázal, že planeta je vlastně neuvěřitelně efektivní komunikační přijímací i vysílací zařízení a co víc neuvěřitelně výkonný přenašeč elektromagnetických polí. Další posměch a výsměch. O Teslovi se začalo tradovat, že je sice vynikající vědec, ale zároveň neuvěřitelný snílek. Tesla se tedy rozhodl pro další počin. S využitím svého objevu na veřejné scéně bez jakéhokoliv kontaktu na vzdálenost 40 kilometrů dokázal rozsvítit 200 vysoce výkonných pouličních lamp. Zároveň dokázal na jakémkoliv místě a kdykoliv vytvářet bezkontaktní metodou umělé elektrické výboje - blesky z nichž největší prý měřil až 41 metrů !!! Zanedlouho přišel na veřejnou scénu z dalším neuvěřitelným tvrzením. "Zachytil jsem signály z jistého místa našeho Slunečního systému - signály živých vysoce vyspělých bytostí na které jsem odpověděl", říká. Všichni brali tuto informaci pouze jako další výplod jeho velké fantazie. Jenže Nikola se postupně začíná měnit. Čím dál tím více hovoří o cizích inteligencích se kterými je v kontaktu. Hovoří o věcech, která tehdejší (a obávám se, že i dnešní společnost) nebyla schopna vůbec chápat. Jsou období kdy mizí beze stopy, aby se zase náhle objevil na těch nejnemožnějších místech, která si jen můžeme představit. Počátkem 20. století se Tesla pouští do neuvěřitelného projektu - začíná budovat celosvětovou telekomunikační síť a začíná výstavbou světového vysilače na Long Ysland v USA. Jenomže je bez finančních prostředků (on měl vůbec zvláštní nepochopitelný přístup k financím). Nakonec za příslib 51% ze zisku tohoto světového projektu obdržel půjčku 150 000 dolarů od amerického finančníka J. Perponta MORGANA. Na tehdejší dobu to byla neuvěřitelná suma peněz !!! Jenomže to co se stalo poté Teslu srazilo na kolena. Byla to jeho největší porážka. Morgan záhy totiž tuto půjčku stahuje s odůvodněním jakéhosi blíže nespecifikovaného tlaku na jeho osobu a celý projekt tak umírá. Zklamaný Tesla se uchýlil do ústraní a věnuje se problematice turbín a jiných projektů. Hlavním problémem Nikoly Tesly byly finance a z toho důvodu většina jeho objevů zůstala v podrobných poznámkách jeho deníků, což jak ukážou děje budoucí se stalo v mnoha ohledech lidské společnosti osudné. Nikola díky své uzavřené a opatrné povaze neměl mnoho přátel. Bylo pár lidí, které byl ochoten si důvěrně k sobě pustit. Řadí se mezi ně například Robert Underwood JOHNSON, Mark TWAIN či Francis Marion CRAWFORD. V roce 1926 šokoval okolí tím když veřejně prohlásil: "Mám přístup ke zdroji energie pomocí které bych mohl rozříznout Zemi jako jablko, pomocí které bych mohl v jedné vteřině na vzdálenost až 450 kilometrů najednou zničit 10000 letadel. Toto tajemství nikomu neprozradím, ale střežte se toho, aby kdy lidstvo této planety muselo této formě energie nějakým způsobem čelit."

Nikola Tesla zemřel za záhadných okolností 7. ledna 1943. V době kdy zuřila v té největší intenzitě druhá světová válka. V době kdy Nacisté zpřádali plány ovládnutí světa a takové společnosti jako VRILL či THULE byly na vrcholu své moci. Ukazuje se, že Tesla asi nezemřel přirozenou smrtí, ale že byl zabit těmi, kteří se po jeho smrti zmocnili většiny jeho deníků a dalších neuvěřitelných intelektuálních cenností. Pouze zlomek se podařilo zachránit jeho synovcem Sávou KOSANOVIČEM. Tyto věci byly později umístěné v "Muzeu Nikola TESLY" v Bělehradě. Když byste měli cestu do Bělehradu zastavte se tam - stojí to za to.

Traduje se, že když umíral jeho poslední věta zněla: " Umírám, blíží se ke mne velké Světlo. Světlo pro které stojí ŽÍT. Oni mi o tom povídali." Na otázku přísedících kdo jsou to Ti ONI již neměl sil odpovědět. Pouze ukázal rukou do okna kde zářily hvězdy na noční obloze......

Prosím, až budete číst tyto řády vzdejte v myšlenkách poctu jednomu z největších géniů tohoto světa. Nesmírně pozitivnímu a poctivému člověku, který se rozhodl nezištně sloužit lidstvu a který s neúprosnou vytrvalostí odmítal účastenství na jakýchkoliv destruktivních projektech do kterých byl mnohdy i proti své vůli nucen. Jak se dovíme podařilo se v poslední době zajistit originální dokumenty, které ukazují na to, že došlo na přelomu tohoto století k přímému kontaktu Nikola Tesly se zástupci Andro - Plejáďanské Federace Sil, kteří alespoň v tehdejší době měli svou hlavní základnu na území USA umístěnou pod známým "ÚDOLÍM SMRTI". To by ovšem do určité míry vysvětlilo mnohé nejasné a sporné body v životě badatele Nikola Tesly.

Je začátek roku 1943. Nikola Tesla umírá respektive je odstraněn. Protistrana v nekonečném boji má tak volnou cestu. Nejtěžší a velmi silný intelektuální protivník je odstraněn. Vědecký zástupce Nacistů a Společnosti THULE infiltrovaný do nejvyšších vědeckých i politických sil v USA. Muž, vědec, velmi schopný člověk, ale zvrácený ve své filozofii a poslání, který byl kontaktován a řízen "DRACO-ORION" silami jejichž hlavní stan v tehdejší době byl umístěn v podzemním komplexu v USA pod známou stolovou horou ARCHULET vykročil na uvolněnou cestu - Dr. John von NEUMANN, ředitel projektů Philadelphia, Mountauk i Phoenix.

Zajímavé jsou také informace od kontaktéra Israela NORKINA. Podle něho se Drakonickým a Orionským agentům podařilo proniknout do "Astar" kolektivního společenství, které se nachází v systému Siria "B" a tak se jim podařilo ovlivnit část této duchovní struktury pro vlastní použití. Využívající tak mimiker duchovní struktury "Astar" cíleně ovlivňují určité mentální skupiny lidstva na naší planetě. Ovšem další poměrně velká část Sirianců prohlédla tento grandiózní podvod a přidala se k silám Federace ( civilizační kultury systému Andromedy, Plejád, Tau Ceti, Procyonu, Koldasianu a další ).

Jde o to, že především tzv. "vlastenečtí Sirianci" měli stále v živé paměti ničivé války z dávné minulosti kdy doslova partizánským bojem dlouho odolávali dobyvačné politice Orionské frakce. Podle informací, které Norkin obdržel v našem sektoru Vesmíru jde o 21 hvězd včetně našeho Slunce, které jsou středem pozornosti obou velkých znepřátelených společenství. A jak se zdá epicentrum konfliktů se v posledních desetiletí opět přesouvá k našemu Slunečnímu systému. Jak již bylo ze začátku řečeno klíčovým strategickým úkolem Drakoniánců a Orionců je zlomit lidskou kulturu (ne zničit !!) a nastolit tzv. "Nový Světový Pořádek". Nově mentálně, energeticky, sociálně i politicky a kulturně uspořádané lidstvo by tak vytvářelo strukturu základny skrze kterou by mohli jednou přeskupit své síly. Jak se zdá planeta Země je klíčem k mnohému. Nedá mi abych zde nepřipomněl jednu velmi důležitou tezi. Jedná se o devátý bod doktríny Illuminátů kde se praví: "Pokud chcete zlomit odpor nežádoucího inteligentního kolektivně uspořádaného systému života (a je jedno zda se jedná o národ či celou civilizaci) je nutné jako první věc ZNIČIT jeho minulost"!

Podle Prestona NICHOLESE je situace o to vážnější, že prostí lidé si vůbec neuvědomují o co zde jde. Nejsou ochotni připustit podobné argumenty a smějí se tomu s tím, že všechno je výplod chorobných mozků a nebo, že jde o legraci nějakých recesistů. Podle něho agenti Federace, především se jedná o představitelé mimozemských ras z Plejád a Barnardovi hvězdy, dnes a denně nasazují své životy a snaží se sabotovat tajné projekty, které experimentují s časem, prostorem a základními silami Vesmíru proto aby se neopakovaly smutné události z minulosti (potopa Atlantidy, či časoprostorová trhlina v oblasti Bermudského trojúhelníku jakožto důsledek experimentů právě z dob Atlantidy).

Podle Prestona NICHOLESE a Al BIELEKA bylo uneseno mnoho tisíc osob spojeneckým komplotem CIA - NACISTÉ - ŠEDÍ. Tyto osoby byli převezeni především na základny kde probíhal a zřejmě stále probíhá projekt MONTAUK, aby pak byli využiti jako živé nástroje pro experimenty s časoprostorovým kontinuem. Většinou se jedná o bezdomovce či skupiny osob, které nemají normální vazby na rodiny takže po nich prakticky nikdo nepátrá.

Podle stávajících indicií je více jak jisté, že na různých místech této planety existují podzemní cílevědomě řízené rozsáhlé komplexy, které jsou využívány negativními pozemskými lidskými frakcemi, které jsou v přímé spolupráci nejen s "mimozemskými šedými entitami". Těchto podzemních komplexů je skutečně celá řada. Za všechny můžeme jmenovat například Camp Hero [Montauk Point, Long Island]; Area 51 [Nellis Air Force Base, Nevada]; Dulce [Archuleta Mesa, New Mexico], a nebo zařízení pod mezinárodním letištěm u města Denver. Mnoho lidí po celém světě spíše intuitivně vyciťuje, že se cosi děje, že něco není v pořádku, že svět nefunguje jak by měl.